FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

2020-06-24 Raporty końcowe online od 22 czerwca

Raporty o postępach słuchaczy dostępne są już w dzienniku internetowym

Po zalogowaniu do systemu - poprzez ikonę 'dziennik internetowy' w lewym górnym rogu strony www.horizon.edu.pl - otrzymają Państwo wgląd w dane na temat frekwencji dziecka / własnej, informacje o uzyskanych do tej pory ocenach z poszczególnych sprawności, wystawionych dotychczas raportach o postępach, a także możliwość kontaktu mailowego z lektorem prowadzącym daną grupę.

Dane zawarte w dzienniku aktualizowane są na koniec każdego tygodnia, stanowią więc zawsze aktualne źródło informacji o postępach i - mamy nadzieję - motywacji do dalszej nauki języka.

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z sekretariatem P.P.J.O. "HORIZON"

  tel. 044 685 11 88    -    Radomsko horizon