FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

2020-06-14 Koniec roku szkolnego / odbiór świadectw

Zajęcia roku szkolnego 2019 / 2020 trwają (online) do 26 czerwca włącznie

Świadectwa będzie można odebrać z sekretariatu P.P.J.O. 'HORIZON' nie wcześniej niż po ostatnich zajęciach danej grupy w tygodniu od 22 do 26 czerwca.

Godziny pracy sekretariatu to 11.00 - 13.00 oraz 15.00 - 19.00, nr telefonu 44 685 11 88.horizon