FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

2019-04-23 Harmonogram zajęć do końca roku szkonego

W dniach 1-3 maja zajęcia w P.P.J.O. HORIZON nie odbywają się

Zajęcia z czwartku 20 czerwca (Boże Ciało) odrobione zostaną w piątek 21 czerwca.

Będzie to jednocześnie ostatni dzień roku szkolnego 2018/2019 w HORIZON.

Po wakacjach zajęcia wznawiamy z dniem 9 września.horizon