FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

2018-11-10 Uwaga! We środę 19 grudnia obowiązuje plan poniedziałkowy!

Odrabiamy wówczas nieodbyte zajęcia z poniedziałku 12 listopada.

Oto jak przestawia się harmonogram zajęć w P.P.J.O. 'HORIZON' przed Świętami Bożego Narodzenia.

W poniedziałek 17 grudnia odrabiać będziemy awansem zajęcia z poniedziałku 31 grudnia 2018.

We wtorek 18 grudnia odrobione zostaną zajęcia z wtorku 1 stycznia 2019.

We środę 19 grudnia odrabiamy zajęcia z poniedziałku 12 listopada. Uwaga! Obowiązuje poniedziałkowy (a nie środowy) plan zajęć!

W czwartek 20 grudnia odrabiać będziemy nie odbyte zajęcia z czwartku 1 listopada.

Po przerwie świątecznej w Nowym Roku zajęcia wznawiamy we środę 2 stycznia.horizon