FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

2017-09-10 FCE i CAE otwierają wiele drzwi

W piątek 8 września w MDK podsumowaliśmy Radomsko Zdaje Angielski 2017

W ramach naszej akcji do międzynarodowych certyfikatów FCE (B2) oraz CAE (C1) przystąpiło w tym roku łącznie 21 kandydatów. 20 osób zaliczyło swój egzamin, jedna osoba otrzymała od Cambridge English Language Assessment dokument potwierdzający znajomość języka na poziomie B1.

I LO w Radomsku zgłosiło do egzaminu FCE pięcioro kandydatów. Dwie osoby uzyskały ocenę B, trzy osoby ocenę C. Gratulacje!

II LO w Radomsku zgłosiło do egzaminu również pięcioro kandydatów. Jedna osoba uzyskała ocenę B, cztery osoby ocenę C. Gratulacje!

Prywatna Placówka Języków Obcych ‘HORIZON’ zgłosiła do FCE dziesięcioro kandydatów. Jedna osoba uzyskała ocenę A, trzy osoby ocenę B, pięć osób ocenę C, a jedna osoba otrzyma certyfikat na poziomie B1. Well done!

Do CAE swojego kandydata zgłosiła jedynie P.P.J.O. ‘HORIZON’, który uzyskał na egzaminie ocenę B.

A oto lista najwyższych uzyskanych wyników:

FCE

Karol Iskrzyński
173 pkt        B             (B2)

Anna Kucharczyk                                                                                               176 pkt        B             (B2)

Radosław Janosik                                                                                               177 pkt        B             (B2)

Jakub Łańczak                                                                                                   177 pkt        B             (B2)

Piotr Zając                                                                                                       177 pkt        B             (B2)

Paulina Sobieraj                                                                                                 178 pkt        B             (B2)

Filip Pettersson                                                                                                 184 pkt        A             (C1)

 

CAE

Kamil Morawiec                                                                                                 195 pkt        B             (C1)

 

Radomsko – po raz kolejny – zdało egzamin.                                    
WITH FLYING COLOURS!             J

 

Na koniec pełna alfabetyczna lista tegorocznych laureatów:

 

1.       Karol Iskrzyński

2.       Jarosław Janosik

3.       Radosław Janosik

4.       Michał Koczur

5.       Anna Kucharczyk

6.       Natalia Kukieła

7.       Magda Kwiecińska

8.       Jakub Łańczak

9.       Łukasz Łęczycki

10.   Kamil Morawiec

11.   Sylwia Morawiec

12.   Mateusz Nowicki

13.   Patryk Olczyk

14.   Filip Pettersson

15.   Bartłomiej Skura

16.   Paulina Sobieraj

17.   Monika Śpiewak

18.   Bartłomiej Wlaźlak

19.   Marta Włoch

20.   Magda Wojarska

21.   Piotr Zając

Radomsko Zdaje Angielski od 2014 roku współorganizują: I Liceum Ogólnokształcące im. F. Fabianiego w Radomsku, II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku oraz Prywatna Placówka Języków Obcych w Radomsku pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Radomszczaańskiego.horizon