FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

2017-08-27 Nowy rok szkolny z 'HORIZON'

Zajęcia roku szkolnego 2017/2018 ruszają w poniedziałek 11 września.

Wszystkich stałych słuchaczy P.P.J.O. "HORIZON" - jak co roku - zawiadamiać będziemy listownie o wszelkich szczegółach zwązanych z planem / podręcznikami najpóźniej do 8 września 2017.

Zajęcia objęte wpłatami za pierwszy kwartał nauki trwać będą od 11 września do 15 grudnia włącznie.

Nie odbyte zajęcia z 1 listopada (środa) zostaną odrobione w środę 20 grudnia.

Tydzień od 18 do 22 grudnia będzie przeznaczony na ewentualne odrabienie zajęć nie odbytych z przyczyn losowych.
  
Sekretariat P.P.J.O. "HORIZON" czynny jest w godzinach:

11.00 - 13.00

oraz

16.00 - 20.00

 tel.  44 685 11 88 / 784 078 054
_____________________________________________________________

Zapisy już trwają! Zapisy juz trwają! Zapisy już trwają! Zapisy już trwają!
 horizon