FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

Wherever you go feel at home

2018-06-11 Koniec roku szkolnego w 'HORIZON'

Zajęcia bieżącego roku szkolnego trwają do 22 czerwca 2018.


2018-06-03 Czerwcowe egzaminy FCE /YLE w Radomsku

Rozszerzamy zasięg akcji Radomsko Zdaje Angielski o najmłodszych użytkowników języka angielskiego


2018-05-25 o ochronie danych – RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


2018-03-25 Radomsko Zdaje Angielski 2018

Międzynarodowy egzamin FCE po raz piąty w Radomsku - zapisy do 20 kwietnia!


2018-03-04 Wiosenne sesje pretestingowe dla naszych słuchaczy

Pretesting egzaminów Cambridge YLE dla najmłodszych za nami - kolej na FCE!P.P.J.O. ‘HORIZON’ specjalizuje się w certyfikatach językowych Cambridge English, przygotowując i zgłaszając do nich swoich kandydatów od prawie 20 lat.
horizon
W tym czasie przystąpiło do FCE, CAE i innych egzaminów Cambridge blisko 150 słuchaczy szkoły, a zdawalność wśród tych osób wyniosła 94%.

Egzamin Cambridge English: First (FCE) to bodaj najbardziej rozpowszechniony z oferowanych na całym świecie przez Uniwersytet Cambridge egzaminów, do których podchodzi rocznie ponad 3 miliony kandydatów w 130 krajach świata. Są one uznawane przez 12,000 instytucji na świecie, w tym wiodących pracodawców i uczelnie.W ostatnich latach P.P.J.O. „HORIZON” uczestniczy też w programie British Council pod nazwą Addvantage, horizon przeznaczonym dla instytucji zgłaszających regularnie swoich kandydatów do egzaminów Cambridge English. Dzięki temu, oprócz załatwienia wszelkich formalności za pośrednictwem szkoły, słuchacze

nasi są również uprawnieni do znaczących zniżek przy zapisie na egzamin.

Radomsko Zdaje Angielski

Od 2014 roku za sprawą przedsięwzięcia edukacyjnego Radomsko Zdaje Angielski, realizowanego pod patronatem Starosty Radomszczańskiego wspólnym wysiłkiem I LO im. F. Fabianiego w Radomsku, II LO im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku oraz Prywatnej Placówki Języków Obcych ‘HORIZON’, egzamin FCE można już zdawać w Radomsku, bez konieczności wyjazdu do centrum egzaminacyjnego w Częstochowie, Łodzi lub Warszawie.Umożliwienie kandydatom zdobycia tego certyfikatu na miejscu, było głównym celem, jaki pierwotnie przyświecał organizatorom akcji. W kolejnych latach cele przedsięwzięcia rozszerzono o propagowanie wiedzy na temat samych egzaminów Cambridge English, co realizujemy poprzez wiosenne sesje próbne połączone z konkursami i quizami, a także przez stworzenie specjalnej strony internetowej dedykowanej wyłącznie do celów akcji: radomskozdajeangielski.plNajszerzej pojętym celem przedsięwzięcia jest propagowanie znajomości języka angielskiego wśród społeczności lokalnej. Posiadanie certyfikatu językowego jest bowiem argumentem przy ubieganiu się o wymarzona pracę, ułatwia dostanie się na studia zagranicą, a w Polsce może stanowić o zaliczeniu lektoratu bądź egzaminu językowego przez niektóre uczelnie.
horizon