FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

Wherever you go feel at home

2016-06-28 Wakacje w 'HORIZON'

W okresie wakacyjnym sekretariat P.P.J.O. 'HORIZON' czynny jest w godzinach 11.00 - 13.00.


2016-05-01 Harmonogram zajęć do końca roku szkolnego

Zajęcia roku szkolnego 2015/2016 w P.P.J.O. 'HORIZON' kończą się 10 czerwca.


2016-03-29 Próbne testy FCE / CAE za nami!

Podsumowaliśmy je we wtorek 29 marca w 'HORIZON'


2016-03-12 CAE Mock Test w HORIZON już 19 marca!

W próbnym teście FCE 12 marca wzięło udział 60 radomszczan! A jeśli Wam wciąż mało..


2016-03-05 Radomsko Zdaje Angielski Edycja 2016!

W tym roku naszą akcję rozszerzamy o próbny test CAE! Ale na początek...Radomsko zdaje Angielski

Od roku 1998 do chwili obecnej do egzaminów Cambridge English przystapiło ponad stu uczniów P.P.J.O. „HORIZON”.
horizon
Zdawalność za lata 1998-2014 wyniosła wśród tych osób 95%!W ostatnich latach P.P.J.O. „HORIZON” uczestniczy w programie Addvantage, horizon przeznaczonym dla szkół zgłaszających regularnie swoich kandydatów do egzaminów Cambridge English, organizowanych w Polsce przez British Council. Dzięki temu, oprócz załatwienia wszelkich formalności za pośrednictwem szkoły, słuchacze nasi są również uprawnieni do znaczących zniżek przy zapisie na egzamin.


horizon